Ниво погоре

Резултати
Резултати од вториот уписен рок.
Datum: 9/5/2012 2:22:21 PM   Tip: Imenik
Прелиминарни ранг листи
Во овој директориум ќе бидат поставени прелиминарните ранг листи од вториот уписен рок за академската 2015/2016 година.
Datum: 9/4/2014 8:01:04 PM   Tip: Imenik
Решенија за прием
Решенија за прием на нови студенти на ФИНКИ во учебната 2015/2016 година.
Datum: 9/9/2014 1:17:32 PM   Tip: Imenik