Ниво погоре

Резултати
Резултати од првиот уписен рок.
Datum: 8/23/2012 2:35:07 PM   Tip: Imenik
Решенија за прием
Решенија за прием на нови студенти на ФИНКИ во учебната 2017/2018 година.
Datum: 8/23/2013 4:30:45 PM   Tip: Imenik
Прелиминарни ранг листи
Во овој директориум ќе бидат поставени прелиминарните ранг листи од првиот уписен рок за академската 2017/2018 година.
Datum: 6/25/2015 6:29:46 PM   Tip: Imenik