Ниво погоре

Конкурс
Во оваа папка се поставени документите поврзани со Конкурсот за упис на прв циклус на студии во учебната 2017/2018 година на УКИМ.
Datum: 7/13/2009 1:13:08 AM   Tip: Imenik
Прв уписен рок
Документи од уписите во првиот уписен рок
Datum: 8/21/2012 2:07:03 PM   Tip: Imenik
Запишување на нови студенти
Документи потребни за запишување на нови студенти во прв циклус на студии на ФИНКИ за учебната 2017/2018 година.
Datum: 8/27/2012 3:21:12 AM   Tip: Imenik
Втор уписен рок
Документи од уписите во вториот уписен рок
Datum: 9/5/2012 2:21:58 PM   Tip: Imenik
Трет уписен рок
Документи од уписите во третиот уписен рок
Datum: 9/18/2012 3:43:50 PM   Tip: Imenik